Hanne med Kudu og Congo. Freddy med Enzo. Lars med Zacho d. 6-9/2015